Vải solid nhuộm màu 100% sợi cotton 40 chải kỹ khổ 160cm