Vải CD ga gối

Liên hệ

Mô tả

Vải 133×72/CD40x40/twill 100% cotton, 2m5

Màu sắc có thể nhuộm theo yêu cầu của khách hàng