Vải dệt kim

Danh mục:

Liên hệ

Mô tả

DKSYK364

Pique Cvc40+E30

Khổ : 190cm

Trọng lượng : 210gms