Vải dệt kim

Danh mục:

Liên hệ

Mô tả

DKSYK363

Pique COMD40+DTY150D/144F+E20

Khổ : 210cm

Trọng lượng :215-220gms