Sơ mi kẻ

Liên hệ

♻️ Dòng vải sơ mi kẻ hiện đại ♻️
– Thành phần: 63%𝙋𝙤𝙡𝙮𝙚𝙨𝙩𝙚𝙧, 33%𝘽𝙖𝙢𝙗𝙤𝙤, 4%𝙎𝙥𝙖𝙣𝙙𝙚𝙭
– Khổ: 150𝒄𝒎
– Trọng lượng: 155𝙜𝙨𝙢
📌 Hàng có sẵn
🚛 Giao hàng toàn quốc
Hotline tư vấn đặt hàng: 0989.249.042
___________
𝐏𝐚𝐠𝐚𝐭𝐞𝐱 (𝐓𝐡𝐚́𝐢 𝐁𝐢̀𝐧𝐡 𝐃𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠) – 𝐂𝐡𝐮𝐲𝐞̂𝐧 𝐬𝐚̉𝐧 𝐱𝐮𝐚̂́𝐭 , 𝐜𝐮𝐧𝐠 𝐜𝐚̂́𝐩 𝐯𝐚̉𝐢 𝐭𝐡𝐞𝐨 𝐲𝐞̂𝐮 𝐜𝐚̂̀𝐮