Vải in rằn ri ba lô, túi xách, vỏ chăn, lều võng, nhà bạt