Ngoài ra Pagatex còn cung cấp các loại vải hoàn tất theo yêu cầu khác của khách hàng như: Vải chống nhàu, chống cháy, chống thấm, …