Vải Gabadin peco màu Dân quân, màu Công an xã, màu Dân phố