Vải chéo CVC 60/40 (CVC20xCVC20/110×54, Twill 2/1, K150cm)

 • Giá Liên Hệ
 • Hãng sản xuất Hàn Quốc
 • Loại vải Vải chéo CVC 60/40 (CVC20xCVC20/110x54, Twill 2/1, K150cm)
 • Chất liệu 110x54/CVC20xCVC20, 60%Cotton+40%Polyester, Twill 2/1, khổ 150cm

Các loại màu phổ biến của Vải chéo CVC60/40 Hàn Quốc


 • Vải chéo CVC 60/40


 • Vải chéo CVC 60/40


 • Vải chéo CVC 60/40


 • Vải chéo CVC 60/40


 • Vải chéo CVC 60/40


 • Vải chéo CVC 60/40


 • Vải chéo CVC 60/40


 • Vải chéo CVC 60/40


 • Vải chéo CVC 60/40


 • Vải chéo CVC 60/40


 • Vải chéo CVC 60/40


 • Vải chéo CVC 60/40


 • Vải chéo CVC 60/40


 • Vải chéo CVC 60/40


 • Vải chéo CVC 60/40


 • Vải chéo CVC 60/40


 • Vải chéo CVC 60/40


 • Vải chéo CVC 60/40


 • Vải chéo CVC 60/40


 • Vải chéo CVC 60/40


 • Vải chéo CVC 60/40


 • Vải chéo CVC 60/40


 • Vải chéo CVC 60/40


 • Vải chéo CVC 60/40


 • Vải chéo CVC 60/40


 • Vải chéo CVC 60/40


 • Vải chéo CVC 60/40


 • Vải chéo CVC 60/40


 • Vải chéo CVC 60/40


 • Vải chéo CVC 60/40


 • Vải chéo CVC 60/40


 • Vải chéo CVC 60/40


 • Vải chéo CVC 60/40


 • Vải chéo CVC 60/40


 • Vải chéo CVC 60/40


 • Vải chéo CVC 60/40