Vải áo dệt sợi màu jandai caro

  • Giá 56.000 VNĐ
  • Hãng sản xuất vn
  • Loại vải Vải áo dệt sợi màu jandai caro
  • Chất liệu Sợi màu, Jandai, khổ 150cm

Các loại màu phổ biến của Vải áo dệt sợi màu Jandai caro


  • Sợi màu Jandai


  • Sợi màu Jandai


  • Sợi màu Jandai