- Vải 100% cotton trắng, màu khổ từ 2,4m - 2,95m – 3,2m